Stránky pro oběti znásilnění, jejich příbuzné a známé


                                                                         Motto: 11. přikázání - "Nebudu nečinně přihlížet."

Tyto webové stránky jsem založila z několika důvodů. Hlavním z nich byla skutečnost, že když jsem ve svém životě nejvíc potřebovala pomoc, žádnou jsem nenašla ani ve svém okolí ani na internetu, kam se většina lidí obrací v přesvědčení, že jsou tam informace prostě o všem. Nebylo tomu tak v roce 2011, kdy jsem je hledala já, není tomu tak ani teď. Tyto stránky jsou důvěrnou, anonymní platformou otevřenou pro sdílení traumatických zážitků z prožitého násilného trestného činu, ale shromažďující také adresář institucí, které jsou v České republice určeny speciálně pro pomoc obětem trestných činů. Radu nebo příběh podobný tomu svému zde najdou nejen lidé, kteří se se svým psychicky těžko „stravitelný“ zážitkem trápí, ale i jim blízké osoby, rodinní příslušníci, kamarádky, přátelé, kteří mají podle dramatických změn v chování své dcery, přítelkyně, partnerky možná podezření, že se něco stalo a chtějí jim pomoci.

Vaše zkušenosti nám můžete poslat emailem: mujpribeh@bylajsemznasilnena.cz

Archiv

Archiv

listopad 2017 - Praha, Vysoká škola zdravotnická, semináře pro studenty

20.10.2017 - Olomouc, Střední zdravotnická škola, semináře pro studenty
19.10.2017 - Olomouc, Střední zdravotnická škola, semináře pro studenty

27.9.2017 - Olomouc, Krajská hygienická stanice, školení pro pedagogy
11.9.2017 - Praha, Státní zdravotní ústav

20.8.2017 - Praha, natáčení cyklu rozhovorů pro ČRo2

21.6.2017 - Hradec Králové, Svépomocná skupina Sára
19.6.2017 - Olomouc, Gymnázium Čajkovského, semináře pro studenty
15.6.2017 - Praha, Státní zdravotní ústav, 5. konference ESPZ
12.6.2017 - Olomouc, Gymnázium Čajkovského, semináře pro studenty
10.6.2017 - Praha, natáčení cyklu rozhovorů pro ČRo2
8.6.2017 - Praha, Státní zdravotní ústav

31.5.2107 - Olomouc, Střední zdravotnická škola, semináře pro studenty
19.5.2017 - Olomouc, Fakultní základní škola Komenium, semináře pro studenty
18.5.2017 - Hradec Králové, Svépomocná skupina Sára
15.5.2017 - Olomouc, Fakultní základní škola Komenium, semináře pro studenty
13.5.2017 - Praha, natáčení cyklu rozhovorů pro ČRo2
12.5.2017 - Olomouc, Střední zdravotnická škola, semináře pro studenty
11.5.2017 - Pardubice, Krajský úřad, jednání o spolupráci

20.4.2017 – Hradec Králové, Svépomocná skupina Sára.
5.4.2017 - Praha, natáčení cyklu rozhovorů pro ČRo2

16.3.2017 – Hradec Králové, Svépomocná skupina Sára.
13.3.2017 – zveřejnění rozsáhlého rozhovoru na iDNES.
9.3.2017 – Praha, Vysoká škola zdravotnická, seminář pro studenty.

26.2.2017 – odvysílání rozhovoru na ČT1.
24.2.2017 – Hradec Králové, natáčení rozhovoru pro hlavní zpravodajství ČT1.
22.2.2017 – Praha, Ministerstvo spravedlnosti, snídaně s novináři u příležitosti Evropského dne obětí.
16.2.2017 – Hradec Králové, Svépomocná skupina Sára.

19.1.2017 – Hradec Králové, Svépomocná skupina Sára.

11.01.2017 – Olomouc, Regionální centrum, jednání o spolupráci se zástupci kraje.
06.01.2017 – České Budějovice, Preventivní programy pro policisty.

16.12.2016 – Praha, Státní zdravotní ústav, jednání o společných projektech.
15.12.2016 – Hradec Králové, Svépomocná skupina Sára od prosince.
15.12.2016 – Praha, Vysoká škola zdravotnická, seminář pro studenty.
14.12.2016 – Praha, 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, seminář pro psychiatry a psychoterapeuty Psychiatrické kliniky.


24.11.2016 – Hradec Králové, Svépomocná skupina Sára.

20.10.2016 – Hradec Králové, Svépomocná skupina Sára
19.10.2016 – Praha, seminář pro studenty.
12.10.2016 – Ústí nad Orlicí, Odborná konference Střední zdravotnické a sociální školy na téma „Závislost a její podoby“.
11.10.2016 – Praha, Konference Respondeo o.p.s. „Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a potírání domácího násilí".
10.10.2016 – Olomouc, Střední zdravotnická škola, seminář pro studenty.
03.10.2016 – Olomouc, Gymnázium Čajkovského, seminář pro studenty.

30.09.2016 – Praha, Konference IC Kladno na téma „Domácí násilí – možnosti terapeutické práce“.
22.9.2016 – Hradec Králové, Svépomocná skupina Sára
15.09.2016 – Díky laskavé podpoře společnosti Lesy České republiky s.p. můžeme otevřít v Hradci Králové první Svépomocnou skupinu pro pomoc obětem sexuálně motivovaných násilných trestných činů.
První setkání se uskuteční již ve čtvrtek 22. září v prostorách Club Café Pessoa (Občanské poradenské středisko, Čs. Armády 543/29, Hradec Králové).

13.09.2016 – Praha, Vysoká škola zdravotnická – jednání o spolupráci.
09.09.2016 – Pardubice, Střední průmyslová škola potravinářství a služeb, seminář pro studenty.
08.09.2016 – Brno, Konference Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno.

28.6.2016 – Hradec Králové, Školní policejní středisko, výukový program
16.6.2016 – Praha, Státní zdravotní ústav, Konference „Krátké intervence – rychlá a levná prevence".
02.6.2016 – Praha, Národní institut pro další vzdělávání MŠMT Praha

21.4.2016 – Praha, Poslanecká sněmovna, Parlament České republiky, podvýbor pro školství, prezentace projektu.

11.3. - 13.3.2016 – Olomouc, 13. celostátní konference ČASP Česká asociace studentů psychologie, z.s., téma „Láska v 21. století“.

21.4.2016 – Praha, Poslanecká sněmovna, podvýbor pro předškolní a základní školství, prezentace projektu.

Červen 2016 – Ústí nad Labem, konference pro zdravotnický personál Masarykovy nemocnice.

06.11.2015 – Přerov, Konference na téma „Oběti domácího násilí“.


23.10.2015 – Šumperk, Setkání Týmu pro oběti trestných činů.

22.10.2015 – Vsetín, Konference na téma „Pomoc obětem trestných činů“ .
15.10.2015 – České Budějovice, Setkání Týmu pro oběti trestných činů.
09.10.2015 – Bruntál, Setkání Týmu pro oběti trestných činů.

24.09.2015 – Pelhřimov, Setkání Týmu pro oběti trestných činů.
17.09.2015 – Kutná Hora, Konference na téma „Oběti trestných činů“.


6.6.2015 -  Doplněn Adresář v sekci Kde najít pomoc?
8.6.2015 – Osobní setkání s PaedDr. Augustinem Andrlem – poslancem Parlamentu ČR
9.6.2015 – Nadační fond ANASTASIA zapsán u Krajského soudu v Hradci Králové
10.6.2015 – Prezentace projektu v Poslanecké sněmovně v Praze před Výborem pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
15.6.2015 – Osobní setkání s JUDr. Miroslavem Antlem – senátorem Parlamentu ČR
16.6.2015 - Jihlava, setkání Týmu pro oběti trestných činů
29.6.2015 – Ostrava, prezentace projektu pracovníkům Probační a mediační služby regionu Severní Morava

1.7.2015 - Ústí nad Labem, setkání Týmu pro oběti trestných činů
1.7.2015 - natáčení rozhovoru pro Český rozhlas
2.7.2015 - Most, 6. setkání Týmu pro oběti trestných činů
3.7.2015 - Tachov, setkání Týmu pro oběti trestných činů
8.7.2015 - Děčín, 6. setkání Týmu pro oběti trestných činů

15.5.2015 - Doplněn Adresář v sekci Kde najít pomoc?
15.5.2015 - Doplněna rubrika Co se se mnou děje? v sekci My

10.5.2015 - Doplněna rubrika Co se s ní děje? v sekci Ti druzí

V květnu jsme se zůčastnili několika akcí s cílem vysvětlit naše záměry a získat pro ně podporu:
28.5.2015 - Setkání multidisciplinárního týmu pro oběti trestných činů v Liberci
25.-26.5.2015 - Seminář krizových interventů a policejních psychologů pořádaný Policejním prezidiem ČR
12.5.2015 - Sedmé setkání multidisciplinárního týmu pro oběti trestných činů v Hradci Králové
6.5.2015 - Mezioborové setkání s Bílým kruhem bezpečí v Královéhradeckém kraji


7.4.2015 - Příběh paní Gabriely v hlavních zprávách TV Barrandov 
23.4.2015 - Příběh Ireny

20.4.2015 - Příběh Magdy
13.4.2015 - Rozhovor pro Český rozhlas Radiožurnál


Záštita


Hlavní sponzor


Odborný poradce
MUDr. Petr Mílek
psychiatr FN Hradec Králové